Bajeczki Maszy

Śnieżynka

Ali Baba

Smolny byczek

Ziarenko grochu

Kalif

Dziadek Mróz

Trzy prosiaki

Sinobrody

Zły car

Konik garbusek

Trzy życzenia

Królewna żabka

Świniopas